Vi gjør alt innen gulvbelegg, tepper, linoleum, gulvavretting og tapetsering.

Vi tilbyr hovedsaklig rehabilitering av gulv fra avrivning av gammelt til levering av nye ferdigbehandlede gulv med belegg, tepper eller linoleum.
Bedriften ble startet i 1992 av Franco Grosso og Thomas Nataas som fortsatt driver og eier 55% av selskapet. I 2019 kom Innsikt Holding AS inn som 45% eier og partner i den videre utviklingen av selskapet.  Det er i dag  ca 41 ansatte i selskapet hvorav flere ledende medarbeidere har over 30 års erfaring i bransjen.

Oslo Tapet og Gulvbelegg AS vender seg hovedsaklig til bedrifter, eiendomsselskaper, forvaltere, men også til privatpersoner.
Vi tar på oss jobber i hele Norge.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Loven har også som mål å pålegge virksomhetene å være åpne og transparente om hvordan de arbeider med disse problemstillingene, slik at offentligheten kan få innsyn. Selskapet har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser foreløpig.