Sparkel

Før man legger belegg eller annen overflatebehandling, er det ofte nødvendig å sparkle eksisterende flater.

På nybygg monteres det ofte hulldekkerelementer som dekke. Oppe på dette er det vanlig at man flytsparkler. Det må settes ut høyder på elementene, man primer for heft til ny behandling og utlegger deretter flytsparklermasse fra pumpebil. Massen herder hurtig, og man oppnår stor trykkfasthet etter kort tid.

Reparasjonssparkel

Denne metoden brukes ofte i forbindelse med rehabilitering av eldre bygg, der man har omgjøringer etc.

Ofte kan eksisterende gulv bestå i en oppbygging som er gjort lang tid tilbake, hvor man både må fjerne noe av det gamle og løse, prime og legge på nytt, tilpasset det underlaget som eksisterer fra før. Behandlingen kan bestå i hva vi kaller «flekksparkling» eller «helsparkling», alt avhengig av hvor mye som skal repareres. Vi kan også benytte gipsbasert flytemasse til reparasjoner av gammelt undergulv. Dette er spesielt egnet der det er fare for «krakelering» på grunn av forskjeller i spenninger. Gipsmassen er et godt materiale for slike oppgaver, dette fordi den er «død» og statisk.